AdventkyrkanVälkommen till Stockholms Adventkyrka

DAGENS BIBELORD


DAGENS ANDAKT


ANDAKTSTELEFONEN


Cyberp@stor

Har du frågor om oss, Bibeln eller Jesus är du välkommen att ställa dem till vår egen Cyberpastor


Välkommen till Adventkyrkan

Vi är glada att du har valt att besöka vår hemsida. Adventkyrkan i Stockholm är Sveriges största Adventist- församling med ca 400 medlemmar och har funnits drygt 130 år. Vår församling kan bäst beskrivas som en multikulturell församling (över 40 olika nationaliteter) som kännetecknas av mångfald och kulturell blandning och en kärlek till Guds ord. Du är alltid välkommen att besöka eller kontakta oss.

På höger finns länkar till finska, spanska och engelsktalande gruppen.

Stockholms Adventkyrka tillhör Sjundedags Adventistsamfundet, ett evangeliskt kristet trossamfund som finns i hela världen. Adventistsamfundet i Sverige är ett litet men levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 36 församlingar. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 15 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.media.adventist.se  Kyrkans ingång

To International group - pages in English  X-Seed - English site

Espanol  Spanska sidorna

Suomalainen seurakunta  Finska sidorna

Ryska gruppen  Ryska sidorna