Adventkyrkan

Stockholms Adventkyrka

Menu

Du och Gud

Du och Gud

Något att tänka på

Hör du till dem som tycker det är svårt att be ibland? Du har kanske svårt för att uttrycka det du vill ha sagt. Det är svårt att ta sig tid, och det är svårt att koncentrera sig. Om du känner så är du inte ensam om de här problemen. Många av oss borde försöka få ett mer ordnat böneliv. En bestämd tid gärna tillsammans med bibelläsning är något absolut nödvändigt för de flesta av oss. Det är också bra att ha en bönelista över olika böneämnen.

Men ändå finns det något som är ännu viktigare än en lång bönelista och det är att tänka över vem det är du ber till. Jag är övertygad om att om du verkligen få upp ögonen för vem Gud är blir det också mera naturligt att be till honom med fullt förtroende. Det står i Bibeln att Gud är allsmäktig, allvetande och kärleksfull. Därför kan du komma till honom med allt du har på hjärtat. Inget är omöjligt för honom.

Han är vis står det i Bibeln. "Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!" säger Paulus i Romarbrevet 11:33. Gud ser längre än du. Han ser vad du mår bäst av. Han vet allt om din framtid. Det känns skönt att kunna stödja sig på hans vishet när vi står och stampar på samma ställe i våra böner och varken vet ut eller in. Det står även att Gud är kärlek. Han älskar dig och lyssnar uppmärksamt för att göra det bästa möjliga för dig. Hans kärlek tvingar honom också att ibland svara på ett annat sätt än du väntat dig. Du får något annat än det du ber om. Han svarar inte alltid som vi vill på alla våra böner. Men han svarar alltid med en välsignelse. Allsmäktig, vis och kärleksfull! Sådan är vår himmelska far som vi ber till. Glöm aldrig bort det!