Adventkyrkan

Stockholms Adventkyrka

Menu

Kontakt - Adventkyrkan i Stockholm

Kontakt - Adventkyrkan i Stockholm

Pastor Berny Carlsson

Adress:
Olof Palmes gata 25, 111 22  Stockholm
stockholm@adventist.se

Pastorsexpedition:
08.00 - 11.30 på måndag - torsdag
Tel: 08-21 04 48  |  Fax: 08-20 48 68
Postgiro: 199004-3  |  Swish: 1234704011, specificera i meddelande vad betalningen gäller.

Pastor:
Berny Carlsson, berny.carlsson@adventist.se
Mobil: 076-313 55 57

Internationell grupp:
Pastor:  Laura Minò, laura.mino@adventist.se 
Mobil: 070-039 70 31

Ledare:  Lydia Kulaba, lydia.kulaba@gmail.com
Mobil: 073-929 00 27

Församlingsföreståndare:
Krister Pontvik, krister.pontvik@gmail.com
Mobil: 073-957 08 59

Rose-May Smårs, rosemay.smars@gmail.com
Mobil: 073-927 69 08

Länkar till våra församlingar/språkgrupper i Stockholm: 
Finska sidorna 
Spanska sidorna 
English site - X-Seed 
Ryska sidorna

Facebook: 
Församlingens Facebookgrupp

Pastor Berny Carlsson