Adventkyrkan

Stockholms Adventkyrka

Menu

Vår församling i Stockholm

Vår församling i Stockholm

Predikan

Vi är glada att du har valt att besöka vår hemsida. Adventkyrkan i Stockholm är Sveriges största Adventist- församling och har funnits drygt 130 år. Vår församling kan bäst beskrivas som en multikulturell församling (över 40 olika nationaliteter) som kännetecknas av mångfald och kulturell blandning och en kärlek till Guds ord. Du är alltid välkommen att besöka eller kontakta oss.

Stockholms Adventkyrka tillhör Sjundedags Adventistsamfundet, ett evangeliskt kristet trossamfund som finns i hela världen. Adventistsamfundet i Sverige är ett litet men levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 36 församlingar. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 15 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.

I Adventkyrkan firar vi gudstjänst på sabbatsdagen, alltså på lördagen. Det gör vi enligt den sed Jesus Kristus hade när han levde här på jorden. I sabbaten, som Gud själv avskilde och välsignade när han hade skapat jorden, lovar Gud människan en särskild gemenskap och omsorg.

Våra gudstjänster är ett tillfälle att dela sin längtan efter Gud med andra. Predikan, musiken och varje del i gudstjänsten är en plats för dessa möten. Dessutom ger gudstjänsten tillfälle till gemenskap mellan människor - även fika och församlingsluncher är en viktig del i gudstjänsten. Det är dock inte alltid i de stora samlingarna som de största Gudsmötena sker. I Stockholms Adventkyrka finns flera smågrupper som träffas varje vecka och där man kan få stöd i sin vardag och möjlighet att växa i sin tro.

"Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig". - Psalm 86:4-5 -

Predikan

Dagens bibelord

Nyheter från adventist.se

Fler nyheter från adventist.se

Om du önskar få nyhetsbrevet "Svenskt AdventNytt" direkt i din e-postlåda kan du klicka här för att beställa det.