Musikgudstjänst lördag 17/12

”Från tystnad till sånger” Börjar 11:15. Berny har en betraktelse. Luk 2:1-20 Mötesledare: Melody, Gewarges, Samir. Ljudtekniker: Mikael