Vår historia

Adventbudskapet kom till Sverige genom en liten tidskrift som skickades hem av utvandrade svenskar i Amerika. Den svenskspråkiga tidskriften Svensk Advent Härold sändes hem till familj och vänner i Sverige. Det var därför de första som blev adventister i Sverige ofta bodde på mindre orter. 1878 kom de första adventistmissionärerna till Skandinavien och 1879 startades ett litet tryckeri i Norge. Det var genom den litteraturen de första personerna i Stockholm kom i kontakt med Adventbudskapet.

Adventkyrkan i Stockholm

1884 bildades den första församlingen på 15 personer i Stockholm. De samlades i en liten lokal på Urvädersgränd på Södermalm. Ett år senare hade församlingen femdubblats och 1887 startades en kolportörskola i Stockholm. Litteraturverksamheten växte och det resulterade i att en filial till det norska bokförlaget öppnades här i Stockholm. Det blev starten för det Skandinaviska Bokförlaget. Därefter flyttade också den svenska samfundsledningen till Stockholm och församlingen flyttade med den till Luntmakargatan och senare till Humlegårdsgatan.  Sommaren 1887 restes ett stort mötestält vid Karlbergsvägen där Stockholms församling stod som värd. Gästtalaren kom från Amerika, Ellen G. White, en av grundarna till Sjundedagsadventisterna. Det var över 1 000 åhörare på varje möte hon talade i tältet.

Hälsobudskapet

Tidigt i samfundets historia gavs anvisningar om hur vi med hjälp av naturliga medel som en allsidig vegetarisk kost, frisk luft, motion och regelbunden vila kan lägga grunden för hälsa. Man ville även hjälpa andra till sunda vanor. 1916 öppnade Fysikaliska kuranstalten som drevs av samfundet fram till 1966. Den låg på Humlegårdsgatan och hade stor betydelse för församlingen. Här drevs också en vegetarisk restaurang. En del anställda hade sin personalbostad 3 trappor upp på Tunnelgatan 25.

Kyrkans lokaler

1922 köpte samfundet fastigheten på Tunnelgatan 25 i Stockholm. Arkitekten som ritade om och planerade Adventkyrkan räknade med en församlingsskola i gårdshuset. Eftersom en skola måste ha en rastgård till barnen löste man det genom att kyrkan fick ett platt tak. 1924 kunde eleverna i skolan gå direkt ut från klassrummen i gårdshuset ut på kyrkans tak. Kyrkans högtidliga invigning firades 3 dagar i sträck 1925. Församlingen hade då 250 medlemmar. År 1926 mottog samfundet en generell befrielse för alla adventistbarn från skolplikt på lördagar av Hans Kungliga Majestät. Skandinaviska Bokförlaget flyttade in i källaren under kyrksalen och var kvar där ända till 1970. Då fick Dorkas och scouterna ta över lokalerna. Kyrksalen ser ungefär ut som den gjorde då med ett undantag. En fondmålning av Jesus stående på moln med små trumpetblåsande änglar är numera dold och istället hänger en fondvävnad av grönt ullgarn med ett kors av guldtråd mellan pelarna.

Hjälpverksamhet

Dorkas var en kvinna i bibeln känd för sin frikostighet som yttrade sig i att hon skänkte kläder hon sytt till änkorna i staden. Församlingssystrarna gav syföreningen namnet Dorkas för att markera att de ville arbeta med henne som förebild. Deras verksamhet finns omnämnd redan 1917 under första världskriget då de se gjorde storartat arbete både inom och utom församlingen. När andra världskriget slutade 1945 fick Svenska Adventistsamfundet en halv miljon kronor från Generalkonferensen i USA till att förmedla mat, kläder, filtar mm till våra krigsdrabbade grannfolk.

Sedan 1985 heter samfundets hjälpverksamhet ADRA (Adventist Development and Relief Agency). ADRA Sverige får del av de pengar som Svenska Missionsrådet får genom SIDA. Det innebär att om församlingen samlar in t ex 300 000 kr genom t ex konserter, julluncher, bössinsamlingar och/eller secondhandförsäljning kan biståndet bli 3 miljoner kronor.

Närradio

Adventkyrkans närradio på 88,0 MHz startade i liten skala 1979 med en kvart i veckan. Radio Adventkyrkan hade senare sändningar ett par gånger om dagen, 6 dagar i veckan. Ingen annan av församlingens aktiviteter har nått så många stockholmare. Radio Adventkyrkan har även anordnat matlagningskurser som varit mycket populära och hjälpt människor hitta vägen till vår kyrka. Nu har tiderna förändrats och andra mediakanaler står till vårt förfogande. Det har lett till att Radio Adventkyrka numera är nedlagd, men man kan fortfarande lyssna på arkiverade program genom att klicka här.

Ny adress

1986 mördades stadsministern Olof Palme och till minne av händelsen ändrades vår kyrkas adress från Tunnelgatan 25 till Olof Palmes gata 25.

Ny lag

Vid millennieskiftet trädde en ny lag i Sverige kraft som jämställde Adventkyrkan med alla andra kyrkor i Sverige. Vi räknas som ett trossamfund som enligt lagen är: ”en gemenskap för religiös verksamhet i vilket det ingår att anordna gudstjänst”.

Nutid

Idag är Stockholms församling Sveriges största Adventkyrka. Församlingen växter och blir allt mer mångkulturell, det talas över 40 olika språk. 1988 fick den Finska församlingen en egen kyrka i gatuhuset. 1991 bildades Stockholms Spanska Adventistförsamling, de har också en egen kyrkolokal i gatuhuset. Många andra språkgrupper träffas för att studera Bibeln på sitt modersmål. Men på sabbaten samlas vi alla för att fira gudstjänst tillsammans.

Stockholms Sjundedags Adventist församlings vision:
Vi vill vara en levande och växande församling med Kristus i centrum. En rörelse i tiden som bereder människor för Jesu återkomst och uppmanar till trohet mot Gud och hans ord.

Källa:

Stockholms SDA-församling 125 år från Urvädersgränd till Olof Palmes Gata (1884-2009)

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen och analysera webbplatsanvändningen. Se vår integritetspolicy för mer information.